ÇİZGİ FİLMLER

Sonsuza Yolculuk

Sonsuza Yolculuk

Kendisini Tanrı kabul edip etrafındaki insanlardan, hiç bir hareketini sorgulamamalarını istemeyen, zalim bir krala karşı duranların öyküsü. Her türlü sosyal bunalımın, istikrarsızlığın ve adaletsiz uygulamaların karşısında, Kenan isimli gencin tek başına verdiği, fazilet mücadelesi hikâyesi. İnsanın kendisine ve yaratıcısına karşı duyması gereken güven ve zulmün sürekli olmayacağı bu filmde anlatılan ana temadır.

Devamı +
Nasreddin Hoca 1

Nasreddin Hoca 1

Bu filmde Nasrettin Hoca’nın, bilinen nüktelerinin çizgi filmde nasıl hayat bulduğunu görecek, güldürünün yanı sıra hayatın gerçeklerinden dersler çıkaran faydalı öyküleri neşe ile izleyeceksiniz. Bu çalışmanın en farklı özelliği ise, filmde yer alan espri ve nüktelerin, hocanın bir günlük hayatına sığdırılarak anlatılıyor olmasıdır.

Devamı +
Fil Vakası

Fil Vakası

Fil Vakası, Peygamber efendimizin doğmasından 53 gün önce, Mekke yakınlarında yaşanan bir hadisedir. Yemen kralı Ebrehe, Kâbe’nin insanlar tarafından akın akın ziyaret edilmesine engel olmak için San’ada büyük bir kilise yaptırdı. Araplar Ebrehe’nin yaptırdığı bu yapıya itibar etmediler, hatta içlerinden biri kiliseyi kirletti. Buna kızan Ebrehe, Kâbe’yi yıkmaya karar verdi ve büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü. Ebrehe’nin ordusu Mekke’ye yaklaşınca, Kureyş’in mallarını yağma etmeye başladı. Abdülmuttalib’e ait iki yüz deveye de el koymuşlardı. Abdülmuttalib, Ebrehe’ye gidip develerini istedi ve Ebrehe’nin tehdidi karşısında ona şu ibret dolu cevabı verdi. “Ben develerin sahibiyim. Kâbe’nin elbette sahibi vardır. Onu, O korur.” Dedi ve develerini alıp geri döndü. Fil Vakası ibretle ve derslerle dolu bir çizgi film.

Devamı +
Hz. Ä°brahim

Hz. Ä°brahim

M.Ö. 2000'li yılların başlarında yaşayan Hz. İbrahim, İslami kaynaklara göre Harran'da dünyaya gelmiş, sonra babası ile Babil'e yani bu günkü Filistin’e gitmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teâlâ’nın 'Halil' yani dost diye nitelediği bir peygamber olan Hz. İbrahim (a.s.) putperestler arasında yaşamış olmasına rağmen hiçbir puta tapmamış ve tek bir ilâhî gücün varlığına inanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen Peygamber olan Hz İbrahim’in (a.s.), putları nasıl kırdığı ve bu sebeple putperestlerce ateşe atılmasına rağmen yanmadığı anlatılır. Hz. İbrahim (a.s.), ateşe atılma olayından sonra putperestlerin ve onların başı olan Nemrut'un bulunduğu bölgeden ayrılır, eşi Sâre, yeğeni Lût ve diğer adamlarıyla birlikte, Ürdün ve Mısır'a gider, daha sonra da Filistin'e geçer. Hz. İbrahim (a.s.) ibret dolu hayat hikâyesi bu çizgi film ile beğeninize sunuluyor.

Devamı +
Yunus Emre

Yunus Emre

Yunus Emre şiirleriyle Anadolu’nun İslamlaşmasında, ayrı düşüncedeki insanların bir arada yaşamasında büyük rolü olmuş bir derviştir. Çiftçilik yaparak yaşamını sürdürürken Anadolu’daki kıtlıktan etkilenen Yunus, Hacı Bektaş Veli adlı biri olduğunu ve kapısına gelen ihtiyaç sahiplerini boş göndermediğini duyar ve onun yanına gitmeye karar verir. Hacı Bektaş’ı Veli, Yunus'un samimi davranışlarından çok memnun kalır ve onun yanında kalmasını ister fakat Yunus bunu kabul etmez. Sonra pişman olur fakat bu sefer bir başka Anadolu ereni olan Taptuk Emre’ye yönlendirilir. Yunus Emre için artık bambaşka bir hayat başlar. İşte birçok insana ilham kaynağı olan bu büyük dervişin ibret dolu hayatı bu çizgi film ile sizlerle buluşuyor. Bir kaç kez Mevlana ile buluşmuş olan Yunus Emre birbirlerine derin bir sevgi ve saygı duymuşlardır.

Devamı +
Aziz Mahmud Hüdayi

Aziz Mahmud Hüdayi

İlim, fazilet ve güzel ahlak sahibi olan Aziz Mahmut Hüdai yaşadığı asra damgasını vuran rehber bir şahsiyettir. Genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanının fen ilimlerinde çok iyi bir eğitim almıştır. Hocası ile birlikte Edirne, Mısır ve Şam’a giden Aziz M9ahmud Hüdai daha sonra Bursa’ya gelmiş ve orada bir müddet müderrislik ve Kadılık yapmıştır. Daha sonra gördüğü bir rüya üzerine Kadılığı bırakmış ve intisap ettiği tasavvuf yolunda süratle merhaleler kat edip irşat makamına yükselmiştir. Sultan Ahmet Camii’nin temeline ilk kazmayı vuran, açılışını yapan ve ilk Cuma hutbesini okuyan Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri’dir. Devletin her kademesinden ve halkın her zümresinden insanlara rehberlik etmiş, devrinde yaşayan sekiz padişahın altısı ile çok yakın münasebetleri olmuş ve birçok konuda onlara yol göstermiştir. Bu veli zatın ibretlik yaşan hikâyesi bu çizgi filmde bulabilirsiniz.

Devamı +
Kafkas Kartalı Şeyh Şamil

Kafkas Kartalı Şeyh Şamil

Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine girmesi ile Rusya'nın cesaretlenip, Kafkaslarda İslam’a karşı başlattığı savaşın geçit vermeyen adıdır Şeyh Şamil. Küçük yaştan itibaren karakteri İslam ile yoğrulan Şeyh Şamil, devrin büyük âlimlerinden dersler aldı. Kafkasya'da yaşayan Müslümanlara karşı yapılan maddi ve manevi zulme karşı kalbindeki imanın tezahürü olarak ortaya çıktı ve Ruslara karşı Kafkasya’yı ayağa kaldıran büyük bir halk kahramanı oldu. Bütün hayatını ülkesinin bağımsızlığına adayan Şamil, askeri dehasını bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Şeyh Şamil 35 yıl işgalci Rus ordularına karşı verdiği tavizsiz mücadelesiyle, yalnızca Kafkas halkının değil, bütün Müslümanların takdirini kazanmış ve Çeçen halkının kalbine direniş ateşi tutuşturmuştur. Çok büyük bir askeri deha olan Şeyh Şamil, Kafkas direniş hareketinin en önemli karakteridir.

Devamı +
Barbaros Hayreddin PaÅŸa

Barbaros Hayreddin PaÅŸa

Asıl adı Hızır olan ve ömrü denizlerde geçen Barbaros Hayreddin Paşa, büyük bir âlim ve cesur bir komutandı. Abileri Oruç ve İshak Reis ile birlikte Akdeniz'i Avrupalılara dar etmiş, Cezayir'i ele geçirmişti. İspanyollara ve Cenevizlilerle mücadele edebilmek için Osmanlı hâkimiyetine girmek istemiş, Yavuz Sultan Selim bu teklif kabul ederek, kendisini Cezayir Beylerbeyliğine atamıştır. Mavi sularda Fransız, İspanyol, Cenevizli ve Venedikli denizcilerle savaşmış, kazandığı büyük başarılar üzerine dönemin Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından, Osmanlı donanmasının başına Kaptanı-Derya olarak atanmıştır. Barbaros Hayreddin Paşa zamanında Osmanlı denizciliği gücünün zirvesine ulaşmış, yetiştirdiği denizciler ve kurduğu tersaneler sayesinde bu güç varlığını uzun bir süre devam ettirmiştir.

Devamı +
1001 Gece Masalları

1001 Gece Masalları

Abbasiler devrinin meşhur yöneticilerinden olan Halife Harun Reşit zamanında halk hikâyeleri olarak ortaya çıkan 1001 Gece Masalları onlarca filme konu olmuştur. Dilden dile aktarılarak bu güne kadar gelen bu hikâyeler sonunda tek bir eserde derlenmiştir. Bu animasyon filmde 1001 Gece Masalları’nın öz hikâyesi anlatılmakta ve hikâye içinde de Simbat’ın maceraları yer almaktadır 1001 gece masallarında derlemeler yapılan bir çizgi film.

Devamı +
İnci Adası

İnci Adası

Hikâye deniz kenarında küçük bir balıkçı kasabasında geçmektedir. Fakir bir ailenin çocuğu olan balıkçı, yardım ederek hayatını kurtardığı esrarengiz bir kişinin yerini öğrettiği, İnci Adası sebebiyle bir anda değişmiştir. Kanaatkâr olmanın üstünlükleri ile tamahkâr ve doyumsuz olmanın kötülüklerini, sürükleyici bir serüvende bir arada görmekteyiz.

Devamı +
Nasreddin Hoca 2 Çizgi Film

Nasreddin Hoca 2 Çizgi Film

Nasreddin Hoca, insanlara iyiyi ve doğruyu öğreten, kötülüklerden sakındıran biridir. O gördüğü yanlışları düzeltmek için, meseleyi halkın anlayacağı bir üslupla ve gayet manidar latifelerle kısa ve öz olarak dile getirmiştir. Latifeleri hikmet ve ibret dolu ve düşündürücüdür. Hoca’nın ibret dolu hikâyelerinden birkaçı bu çizgi filmde beğeninize sunuluyor.

Devamı +
Ayncalut Aslanı Baybars

Ayncalut Aslanı Baybars

90 dakikalık bu filmde Moğolların, önlerine çıkan şehirleri yakıp yıkarak ilerlemeleri ve Bağdat’a kadar girmelerinden sonra Ayncalut denilen yerde büyük bir bozguna uğratılmaları anlatılmaktadır. Baybars'ın devleti olan Memlukler Türk-İslam Tarihi'nde Moğolları tek yenebilen devlet olarak geçmiştir. 1260 tarihinde Aynı Calut'ta ilk yenilgiyi tattıran Baybars’ın mücadeleleri bu filmin konusudur.

Devamı +
Ä°stanbul'un Fethi

Ä°stanbul'un Fethi

Fatih Sultan Mehmet’in çocukluğundan başlayarak İstanbul’un Fethine’ kadar olan hayatının anlatıldığı filmdir. Tarihi açıdan doğruluğu, senaryonun akademisyenler tarafından kontrol edilmesiyle sağlanan bu filmde, dönemin Bizans toplumunun içinde bulunduğu sorunlar da ele alınmıştır.

Devamı +
Önder İnsanlar

Önder İnsanlar

Bu yapım Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet ve Yunus Emre’nin hayatını bir dedenin dilinden çocuklara anlatan bir çizgi film serisidir. Zaman zaman olayların gerçekleştiği mekânlara ziyaret yapılarak anlatım gerçekleştirilen bu çizgi film, tarihimize iz bırakmış ve yön vermiş bu meşhur insanlarının ibret dolu yaşamlarının anlatan eğitici bir filmdir.

Devamı +
Kelile ile Dimme

Kelile ile Dimme

Hint asıllı Beydeba tarafından yazılan ve ahlâk, siyaset gibi çok önemli konuları içeren Kelile ve Dimne yüzyıllardır çok bilinen ve çok okunan bir kitaptır. Bu eserin yüzyıllar öncesinden zamanımıza kadar ulaşmasının en önemli sebebi de zevkle okunmasıdır. Bu seride eserde yer alan Aslan Kuyruklu Eşek, Dostluk ve Haksızlığın Cezası adlı hikâyelere yer verilmiştir.

Devamı +
Afacan Ä°zciler

Afacan Ä°zciler

Dizi üç izci çocuğun, farklı ülke ve coğrafyalarda başlarına gelen olayları konu edinmektedir. Çocuklar, gezdikleri ülkelerin tarihi ve doğal güzelliklerine film boyunca izleyiciler de tanıklık etmektedir. Çevre, doğa ve insan sevgisini, dürüstlük, adalet ve cesaret duyguları ile birlikte sevdirmeyi amaçlayan bu dizi, çocuklara geniş bir coğrafyayı da tanıtmakta.

Devamı +
Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Alemi

Hayvanlar Âlemi, ormandaki hayvanlar arsında geçen çeşitli olayları işlemekte ve bu olaylar üzerinden çocuklara öğütler vermeye çalışmaktadır. Bu dizide hayvanların birbirleri ile olan ilişkileri sonucu ormanda çıkan problemler ve bu problemlerin çözümleri, çocuklarımızı eğlendirerek eğitebilecek pedagojik bir yapıya sahiptir.

Devamı +
Masal Dünyası

Masal Dünyası

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken… diye başlayan hikâyelerin en güzel örnekleri bu çizgi film seri ile sizlerin beğenisine sunulmuştur. Bazen güldüren, güldürürken düşündüren ve kahramanlarımızın başlarından geçen sıra dışı olayların anlatan bu klasik masallar serisinde, en güzel öğütler kısa ve öz ifadelerle verilmeye çalışılmıştır.

Devamı +
Damlacık

Damlacık

Çocuklara suyun insanoğlunun hayatındaki yerini anlatmak için yapılmış olan Damlacık çizgi filmi, yağmur damlacıklarının maceraları eşliğinde çocuklara su kaynaklarının ve doğal hayatın korunması konusunda bilinçlendirmektedir. Bu çizgi film ile çocuklar, hem doğadaki yaşamı tanıma imkânı bulacak hem de hiç haberdar olmadığımız bu yaşamların insan hayatındaki yeri ve önemini daha iyi anlayacak.

Devamı +
Adibo Dünyamızı Tanıyalım

Adibo Dünyamızı Tanıyalım

Adibo’nun Maceraları adlı serinin ilkinde vücudumuzdaki olayları bize değişik maceralarla anlatılmıştı. Bu seride ise Adibo bize dünyada meydana gelen gizemli tabiat olaylarının nasıl gerçekleştiğini bize anlatacak. Adibo, tüm çocuklar gibi sürekli merak eder ve bıkmak bilmeden doğa olayları ile ilgili sorular sorar ve bu sorulara cevap arar. Adibo ve arkadaşlarının olağan dışı yeteneklere sahip olmak gibi bir avantajı var. Işınlanarak istediği yere gidebilen Adibo ve arkadaşları yeryüzünde araştırma yapmak için uzun yolculuklara çıkarlar.

Devamı +
Kudüs Fatihi - Selahaddin Eyyubi

Kudüs Fatihi - Selahaddin Eyyubi

Selahattin Eyyubi, 1187'de Kudüs'ü Haçlılardan alarak kentte 88 yıldır süren Hıristiyan egemenliğine son vermiş, akabinde 3. Haçlı Seferi'ni etkisiz hale getirmiş ve dağılmış olan Müslümanları tekrar bir araya getirerek İslam birliğini kurmuştur. Aslan Yürekli Richard’ın liderliğinde Avrupa'nın 4 bir yanından toplanıp gelen haçlı ordusunu hiç başarı elde etmelerine izin vermeden gönderen kişidir.

Devamı +
Endülüs'ün Fethi - Tarık bin Ziyad

Endülüs'ün Fethi - Tarık bin Ziyad

Bu çizgi filmde Endülüs Medeniyeti’nin kurulduğu İspanyanın fethinin şanlı hikâyesi anlatılmaktadır. Mekke’den Tanca kıyılarına kadar adalet dağıtarak gelen Tarık Bin Ziyad komutasındaki İslam Ordusunun yeni bir kıtaya geçiş serüveninin öyküsü. İspanya’nın heybetli ordusunun İslam Ordusu karşısında bozguna uğramasını ibretle izleyeceğiniz gerçek bir öykü.

Devamı +
Bibi Ve Tina

Bibi Ve Tina

Bibi ve Tina doğa ve binicilik tutkunu, birbirini çok seven iki genç kızdır. Atları Amadeus ve Sabrina ile maceradan maceraya koşan bu iki arkadaş, gizemli olayları çözmek çok büyük çaba harcamaktadırlar. Bazen kaçakçılarla, bazen at hırsızları ile bazen vahşi atlarla maceradan maceraya koşan Bibi ve Tina her macerada çocuklara ahlaki öğütler de vermektedir. Süpürgesiyle birçok problemi rahatlıkla halledebilen farklı yeteneklere sahip Bibi sayesinde bu ikili birçok gizemli olayı rahatlıkla çözüme kavuşturabilmektedir.

Devamı +
Lmns Elementler ve Maceraları

Lmns Elementler ve Maceraları

Bir macera filmini andıran bu serisinde dünya üzerinde hâkimiyet kurmaya çalışan bir bilim adamı olan Doktor No ile Chip adlı bir çocuk ve arkadaşları arasında geçen maceralar üzerinden çocuklara, madde, anti madde, DNA, hidrojenin yapısı gibi günlük hayatımızda sıkça karşılaştığımız kimyasal ve biyolojik birçok olayın öğretilmesi amaçlanmıştır. Her bölümde bir konu, bir macera üzerinden çocuklara verilmeye çalışılmıştır.

Devamı +
YaÄŸmur Damlasi

YaÄŸmur Damlasi

Sürekli iyilik peşinde koşan maceracılarımız Yağmur Damlası, Yağmur Bulutu ve Buz Parçası'nın, insanlara ve doğaya kötülük yapma peşinde olan Mikrop ve arkadaşları ile olan maceraları bu çizgi film serisinin ana konusudur. Bu seri, maceralar eşliğinde çocuklara su kaynaklarının ve doğal hayatın korunması konusunda bilinçlendirmektedir. Bu çizgi filmde, vücudumuzun ve hayatımızın olmazsa olmazlarından biri olan su kaynaklarının israf edilmemesi, kirletilmemesi, ormanların, nehirlerin, denizlerin insan hayatındaki yeri ve önemi, yaşanan harika maceralar eşliğinde anlatılıyor.

Devamı +
Ressam Van Doghi

Ressam Van Doghi

Sırtlarındaki çantalarıyla ve yüzlerindeki tatlı gülümsemeleriyle, Won, Pan ve Kit, 3 tekerlekli bisikletlerini sürüp Van Dogh’u aramaktadırlar. Bir ressam, her gün, sabah saatlerinde ayçiçeği tarlalarıyla çevrili bir alana sehpasını kurmakta ve resim yapmaya başlamaktadır. Ve bu 3 çocuk her gün yanına geldiklerinde, ressam Van Dogh onlara fırça darbeleriyle nasıl harikalar işler yapılabileceğini öğretir. Aynı zamanda da bu parlayan yıldızların ilginç bulmacalara nasıl dönüşebileceğini gösterir. Her gün, Won, Pan ve Kit bu görsel ve renkli bulmacaları çözmeye uğraşırlar. Bu arada Van Dogh da kahkahalarla onların bu çabalarını bir eğlenceye çevirmektedir.

Devamı +
Dragon - Ejderha

Dragon - Ejderha

78 bölümlük bu çizgi filmde hayali bir dünya kuruluyor ve Ejderhamız bütün çocuklar için geçerli olayları keşfediyor. Bu çizgi dizi kahramanımızın sevimli ve eğlenceli hayatını ilgi çekici hikâyelerle ortaya koyuyor.

Devamı +
Adibo Vücudumuzu Tanıyalım

Adibo Vücudumuzu Tanıyalım

Tüm çocuklar belirli bir yaşa ulaşınca bitmek bilmeyen sorular sormaya başlar. Bazen anne babaların bile izah etmekte güçlük çektiği bu soruların bir kısmına “Adibo’nun Maceraları” adlı seride cevap aranmaktadır. 40 bölümden oluşan ve Adibo'nun Maceraları'nın ilki olan “Vücudumuzu Tanıyalım” serisinde vücudumuzun çalışma sistemi ile ilgi çocuklar tarafından sık sorulan veya bilinmesinde fayda olan 40 soruya cevap aranmıştır. İşlenen konular konusunda uzman kişiler tarafından belirlenmiştir.

Devamı +
Hayvan Arkadaşlarım - Sualtı Görevi

Hayvan Arkadaşlarım - Sualtı Görevi

Hayvan Arkadaşlarım adlı yapımın ikinci serisi olan bu yapımda üç sevimli karakter, Sara, Maxi ve Emma bize eşlik ediyor. Tüm macera boyunca Maxi’nin kafasındaki sorulara kardeşi Sara ve adeta yürüyen bir ansiklopedi olan deniz kaplumbağası Emma rehberlik edecek. Bu seri ile çocuklar, okyanuslarda çekilmiş görüntüler eşliğinde sualtı yaşamının gerçekleri ile yüzleşecek, okyanusun muhteşem güzellikleri arasında gizlenmiş aksiyon dolu yaşamın ortaya çıkarıldığı maceraları zevkle izleyecek, her biri birbirinden sevimli deniz canlılarını tanıyacak ve onların su altındaki yaşamlarını keşfedecekler.

Devamı +
Son Elçi Hz. Muhammed

Son Elçi Hz. Muhammed

Bu 3D animasyon serisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)'i tanıtmak, onun Allah’ın emirlerini uygulamak için verdiği örnek hayatı gözler önüne sermek, onun ahlakını örnek alan insanlardan oluşan bir topluluğun ne kadar üstün özelliklere ve güzelliklere sahip olabileceğini göstererek, insanları O'nun güzel ahlakına özendirmektir. Bu seride Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatının yanı sıra, yaşadığı dönemdeki Arap yarımadasının genel durum da gözler önüne serilmektedir.

Devamı +
Sevgili Vatanım

Sevgili Vatanım

Bu çizgi dizi Ortadoğu’da yanan ateşe; dikkat çekmek için yapılmıştır. Filistin’de yaşayan ve 12 yaşında küçük bir çocuk olan İsam ve ailesinin başından geçen dramatik olayların anlatıldığı bu seri, Filistin’de yaşanan insanlık dışı olayları bir çocuğun gözüyle anlatıyor. Yahudilerin Filistin’i işgal ettiği yıllarda doğan İsam’ın hayat hikâyesi Rayihati Cemal köyünde başlıyor. Yahudilerin baskısı sonucu ailesi ile birlikte kendi köyünü terk ediyor ve başka bir yere taşınıyorlar. Hayatlarını devam ettirebilmek için yapılan bu göç de onların baskıdan kurtulmasına yetmiyor.

Devamı +
Karagöz ile Hacivat

Karagöz ile Hacivat

Geleneksel kültürümüzün en önemlilerinden olan gölge oyunumuz Karagöz ve Hacivat, insanları eğlendirirken düşündürmüş, zaman zaman toplumsal bilinç oluşmasında öncü bir rol oynamıştır. Türk gölge oyunu olan Karagöz, son elli yılda büyük bir gerileme içine girmiş, neredeyse yok olma noktasına gelmişti. Günümüzde sayıları epey azalan Karagöz sanatçıları bu geleneksel oyunumuzu çabalarıyla tekrar hayata döndürmeye çalışılmaktadır.

Devamı +
Toraman

Toraman

Hayvanlarla oyun oynadığını sanarak onlara zarar veren Toraman bir gün bütün hayatını değiştirecek bir rüya görür ve hayvanlara ve doğaya karşı tamamen değişir. Arkadaşı Serkan ile birlikte Toraman ormanda bir mağara keşfetmişler ve buradan bilmedikleri bir yere çıkmışlardır. Artık çift başlı bir canavarla karşı karşıyadırlar ve amansız mücadele başlar. Bakalım bu mücadeleden kim galip çıkacak...

Devamı +
Ali Baba ve Kırk Haramiler

Ali Baba ve Kırk Haramiler

Bir dünya klasiği olan Ali Baba ve Kırk Haramiler’in öyküsünü bilmeyenimiz hemen hemen yok gibidir. Bir tarafta kanaatkâr ve iyiliksever Ali Baba, öte yanda bir türlü kanaat etmeyen abisi. Ali Baba’nın sevimli ve öğretici bu öyküsü, heyecanlı konusu ile Ali Baba ve Kırk Haramiler, iyilerin güzelliklerini, kötülerin ise kötülüklerini ortaya koymaktadır.

Devamı +
Kaptan Ömer

Kaptan Ömer

Film ortaçağda çokça rastlanılan deniz maceralarından birisini konu edinmektedir. Kahramanlığı ve dürüstlüğü ile bilinen Kaptan Ömer kendisine emanet edilen bir sandık altını yerine ulaştırmak için her türlü zorluğa ve sıkıntıya katlanmaktadır. Doğruluk, emanet duygusu ve diğer erdemli özelliklerin vurgulandığı filmde, o dönemin acımasız kuralları, hırsızlara karşı dürüstlerin mücadelesi ve başarıları anlatılmaktadır.

Devamı +
KeloÄŸlan 2

KeloÄŸlan 2

Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diye başlayan klasik hikâyelerin en meşhuru Keloğlan masallarıdır. İhtiyar annesi ile yaşayan Keloğlan zeki, adaletli, yardımsever kişiliğiyle herkesin gönlünde taht kurmayı başarmıştır. Bu yapımla nesillerdir yediden yetmişe herkesin severek dinlediği Keloğlan masalını farklı bir bakış açısı ile izleme imkânı bulacaksınız.

Devamı +
KeloÄŸlan 1

KeloÄŸlan 1

Masallar ve adları değişse de değişmeyen tek şey büyük hayaller kuran ve bu hayaller peşinde birçok komik duruma düşen, ancak kurduğu tüm hayallere rağmen hak etmediğine inandığı her türlü ödüle sırtını dönebilecek kadar erdemli ve iyi ahlaklı olabilen, komik, pratik zekâlı, sağduyulu kahramanımız Keloğlan'dır. İşte o güzel masallarda bir tanesi...

Devamı +